Aigua Industrial Piera SA

IPSA, per encàrrec de l’Ajuntament de Piera, porta a terme el control de potabilitat i distribució en alta de l’aigua domiciliaria al municipi de Piera. Igualment s’encarrega de la distribució en baixa a la zona industrial AI-45 i un petit sector del casc de Piera.
Aigua IPSA
Oficines IPSA

Oficina Tècnica Industrial Piera SA

La secció tècnica d’IPSA dóna suport als serveis territorials de l’Ajuntament de Piera mitjançant la redacció i direcció dels projectes d’obres que se li encarreguen. Igualment porta a terme la redacció, direcció i execució de les obres íntegrades als Plans d’Ocupació Municipals que se li encarreguen.

Manteniment Industrial Piera SA

La secció de manteniment porta a terme, per encàrrec de l’Ajuntament de Piera, el manteniment de diverses instal·lacions municipals com el Camp Municipal d’Esports i el Pavelló Municipal així com el manteniment, en part, del sistema d’enllumenat públic d’alguns barris de Piera i EDAR’s Municipals.
manteniment IPSA
Anuncis
Industrial Piera
Direcció: C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona)
Telèfon: 93 708 78 00
Fax: 93 708 78 01
Email: info@ipsaserveismunicipals.cat
Web: www.ipsaserveismunicipals.cat