C/ de la Plaça, 27 93 708 78 00 info@ipsa.cat

INDUSTRIAL PIERA SA

INDUSTRIAL PIERA SA (IPSA) és una societat unipersonal de l’Ajuntament de Piera que també té la consideració legal de “mitjà propi” d’aquesta corporació.

SERVEIS

Control de potabilitat i distribució en alta i baixa de l’aigua domiciliaria al municipi de Piera.

Suport als serveis territorials de l’Ajuntament de Piera mitjançant la redacció i direcció de projectes d’obres.

RESULTATS INDUSTRIAL PIERA SA

4257

Abastaments d'aigua

ANUNCIS