C/ de la Plaça, 27 93 708 78 00 info@ipsa.cat

Gobernança

Empresa i organització

Junta General

La Junta General que la constitueixen la totalitat de Regidors que integren el Ple de l’Ajuntament de Piera i presideix l’Alcaldessa.

Composició del consistori - Vila de Piera

Consell d'Administració

El Consell d’Administració, que el nomena la Junta General, té la següent composició:

Presidenta: Sra. Maria Carmen González Anjaumà

Conseller: Sr. Àngel Sabaté Solà

Conseller: Sr. Jorge Javier Bernués Jorba

Consellera: Sra. Neus Núñez Bosch

Consellera: Sra. Yolanda Castellanos Ruiz

Gerència
Organigrama funcional
Normativa laboral d'aplicació